Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Arrangemang

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

 

 

Uppdaterad
2018-02-20

POMS – Habiliteringspsykologernas yrkesförening

Föreningens uppgift är att:

  • Stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen
  • Följa och stimulera sådant utvecklingsarbete som berör funktionshinder
  • Bedriva upplysningsverksamhet utåt och verka för utbildning av olika slag inom ämnet psykologi, särskilt med anknytning till funktionshinder
  • Aktivt verka för samarbete med olika personalkategorier inom eller med anknytning till verksamhetsområdet
  • Stimulera till kontakt mellan medlemmarna
  • Såsom förbundsstyrelsens beredningsorgan på uppdrag genomföra utredningar, avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor som berör funktionshinder i allmänhet och psykologer inom habiliteringen i synnerhet
  • På uppdrag av förbundsstyrelsen företräda Sveriges Psykologförbund utåt eller ta beslut i enskilda frågor respektive ärenden
  • Etablera kontakter med andra intresseföreningar med arbetsuppgifter inom fältet
  • Bidra till intern informationsspridning om nya verksamhetsformer, forskningsresultat, nomineringar, intressanta böcker och artiklar samt erfarenheter från studieresor m.m.

Styrelse

Postadress POMS – Habiliteringspsykologernas yrkesförening
c/o Åsa Korsfeldt
Svarvaregatan 3
561 35 Huskvarna

 

E-post: poms@poms.nu

 

Ordförande
remissansvarig
Anna Tidman
Habiliteringen Malmö stad
anna.tidman@malmo.se
 
Vice ordförande Magnus Ivarsson
VUB-teamet, Stockholm
magnus.ivarsson@sll.se
 
Kassör Åsa Korsfeld
Barn- och ungdomshabiliteringen, Jönköping
asa.korsfeldt@lj.se
 
Sekreterare Viktoria Gustafsson
Psykoterapimottagningen Linden, Stockholm
 
Remissgrupp Karin Settergren
Habiliteringen för barn och vuxna, Enköping

Anna Tidman
Habiliteringen, Malmö stad
 
Ansvariga för intern/extern kommunikation
 
Viktoria Gustafsson
Psykoterapimottagningen Linden, Stockholm


Pia Åkerlund
Habiliteringscenter Tullinge, Stockholm

Magnus Ivarsson
VUB-teamet, Stockholm

Frida Ekbom Lodin
Syncentralen, Uppsala
 

Kontaktperson gällande specialistutbildningen
 
Karin Settergren
Habiliteringen för barn och vuna, Enköping

 

Konferensansvar delas av styrelsen
   
Revisor Lasse Banksjö
 
Revisorsuppleant Lena Fager
 
Valberedning Maria Fritzell

 

Varant

   

Stadgar

Föreningens stadgar (pdf).

 

 

 

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu