Hem  |  Medlemsinloggning   |  In English   

Om POMS

Medlemskap

POMS-bladet

Nätverk

Litteratur

Länkar

 

 

 

x

 

 

Uppdaterad
2024-01-28

POMS – Nationell förening för habiliteringspsykologer inom Sveriges Psykologförbund

Föreningen har som mål att stärka yrkesidentiteten och skapa kontaktnät för psykologer som arbetar med barn eller vuxna med olika former av livslånga funktionsnedsättningar.

Psykologer inom detta område arbetar för att personer med funktionsnedsättningar ska få goda levnadsvillkor. Vi tar fasta på förhållandet mellan varje persons individuella situation och möjligheterna att på individuell, grupp- och samhällsnivå minska eller kompensera för funktionsnedsättning. Utgångspunkten för vårt arbete är att se tillindividens hela livssituation och varje människas rätt till personlig utveckling. Vårt mål är underlätta tillvaron för personer med funktionsnedsättningar och skapa förutsättningar för större delaktighet i samhället.

Genom nyhetsbrev, arrangemang och konferenser vill POMS sprida ny forskning om funktionsnedsättningar och psykologiska arbetsmetoder. På våra konferenser ges psykologer från hela landet möjlighet att lyssna till inbjudna föreläsare, knyta kontakter samt reflektera över sin professionella erfarenhet.

Föreningen är helt medlemsdriven och välkomnar alla grader av engagemang såsom konferensdeltagande, boktips, styrelsearbete. Vi har också kontaktpersoner runtom i landet.

Mer information om föreningen, styrelsen, stadgar och medlemskap.

OBS! De gamla lösenorden till medlemssidorna är borttagna men vill du logga in på medlemssidorna, maila till poms@poms.nu så får du ett lösenord.

OBS! Får du inte POMS nyhetsbrev? Kolla (förutom i spamfiltret) att Psykologförbundet har din rätta e-postadress!

Save the date: 13 nov 2024
för digital POMS-konferens i höst!

Gratis eftersom vi vet att regionerna sparar på utbildningskostnader i år.

Vi siktar på 13 november, och återkommer med program senare i vår.

Kollegialt utbyte – beteenden som ställer till det

Nästa träff: fredagen 9 februari 2024, klockan 8:30–10:00.

Då kommer Anna Dahlin från Region Skåne att prata om deras metod
Ett annorlunda föräldraskap.

"Ett föräldrastödsprogram för dig som har ett barn mellan 6 och 12 år med lindrig intellektuell funktionsnedsättning, autism,  eller rörelsenedsättning och problemskapande beteenden".

Inbjudan och program hittar du här »

POMS program för hösten 2023

2023-09-07
Digital föreläsning om synestesi med Monica Niva Wester och Janina Neufeld.

2023-09-28
Digitalt samtal om traumaanamnes vid småbarnsutredning med Linnea Karlsson
Årsmöte POMS!

2023-09-15 och 2023-11-30
Kollegialt utbyte – beteenden som ställer till det

 

 

POMS 50-åriga historia

Till vår jubileumskonferens i september 2022 i Stockholm, ville vi, förutom föreläsningar med aktuell kunskap och forskning, presentera något av POMS 50-åriga historia. En historia där POMS både speglat och medverkat till förändring av människosyn och vårdideologi för personer med funktionsnedsättning. Och där forskning och metodutveckling formats av POMS-medlemmar.

Konferensen inleddes med ett samtal där styrelsemedlemmen Maria Fritzell samtalade med Brita Lindahl (POMS ordförande 1980-84) och Cecilia Malmström, bägge medlemmar i POMS från 1973, om tidsandan och POMS ”födelse”.

Cecilia Malmström hade dessutom till konferensen skapat en skärmutställning med nedslag i POMS historia. Denna har nu redigerats av Stefan Lycknert till texten nedan. Till dig som vill få snabbkunskap om POMS och historiskt perspektiv på din yrkesroll önskar vi trevlig läsning!

.pdf POMS 50 ÅR »

Samtalsgrupp kring psykisk hälsa vid rörelsenedsättning

POMS arrangerade på initiativ av Marie Ahrling, kontaktperson i Sundsvall, våren 2021 ett digitalt möte om rörelsehinder och psykisk (o)hälsa. Mötet har fortsatt som samtalsgrupp och ses digitalt för att utbyta tankar och idéer på ett brett plan.

I anslutning till årsmötet den 25 november 2022
höll Gunnel
Winlund en föreläsning om

Psykologens roll vid arbetet med svår intellektuell funktionsnedsättning

Föreläsningen var förinspelad på Zoom och medlemmar i POMS som missade den kan få tillgång till länken här »

Ökad livskvalitet – evidens, behandling och interventioner

14 oktober kl 8:15–16:30 via Zoom

Vi tog det säkra före det osäkra och bjöd in till en dag med två separata spår – ett runt barn och ungdomar och ett runt vuxna.

Presentationer från föreläsningarna hittar du på Psykologförbundets POMS-sidor - du hittar dem alla här »

Poms zoomföreläsning med Peter Karlsson

21 april 2022 kl 9:00–12:00 via Zoom

Positivt beteendestöd vid utmanande beteenden hos barn och ungdomar 21 april 2022
POMS inbjöd till en inspirerande förmiddag med temat beteendestöd vid utmanande beteenden. Föreläste gjorde Peter Karlsson, legitimerad psykolog/psykoterapeut med KBT-inriktning, författare och specialist inom pedagogisk psykologi.

Poms zoomkonferens 2021Poms zoomkonferens 17 mars 2021

17 mars kl 15:00–16.30 via Zoom

Välkommen till ett digitalt samtal om rörelsehinder och psykisk ohälsa!
POMS inbjuder till ett samtal där habiliteringspsykologer från hela Sverige kan träffas för att byta erfarenhet och diskutera. Som utgångspunkt har vi frågan om hur vi som psykologer kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa vid rörelsehinder.
Inbjudan

Poms Årsmöte 2020Poms ÅRSMÖTE 2020 via Zoom

Kl 16:00, 15 oktober

Föreningens medlemmar kallas härmed till digitalt ordinarie årsmöte
torsdagen den 15 oktober 2020 kl. 16:00.

Årsmötet sker via zoom, länk bifogad i medlemsutskick via e-post.

Kallelse och program

Poms höstkonferens 2019Poms mötesaktiviteter begränsas

Av respekt för spridningen av coronavirus har föreningens aktiviter minimerats och anpassats

Vi kommer att återkomma med mer information om och när möten kan hållas.

Följ utfärdade riktlinjer!

/Styrelsen

Socialstyrelsen kartlägger vården för personer med autismspektrumtillstånd

 
Socialstyrelsen har inlett ett arbete med att kartlägga vilka problem som finns för delaktighet i vården för personer med autismspektrumtillstånd. POMS var i början av februari tillsammans med företrädare för andra organisationer med på en hearing där vi beskrev de hinder vi ser för att personer med AST ska få vård på lika villkor som andra grupper.
 

Till rapporten i sin helhet

Habiliteringspsykiatri

Sylvia Mellfeldt Milchert

Presentation Gothia fortbildning

Habiliteringspsykiatri – om vuxna med autism sammanfattar författarens mångåriga erfarenheter av utredning, behandling och habilitering för vuxna med autism. Syftet med boken är att förmedla en realistisk bild av möjligheter och begränsningar vid autism samt ge konstruktiva infallsvinklar för att förbättra den enskildas och närståendes livskvalitet. Att vinna anhängare för vidare perspektiv och förändrade samarbetsmodeller!

Ny bok: Tioårsuppföljning "…jag är inte sjuk"

21 januari 2015, kl 16:15, Scandic Sergel Plaza, Stockholm

År 2004 kom boken Jag har en sjukdom men jag är inte sjuk. För första gången kom ungdomar med muskelsjukdom till tals och de berättade om sina tankar och funderingar kring livet. Det har nu gått tio år och ungdomarna har blivit unga vuxna. Hur ser deras liv ut? Hur tänker de idag? Vad är viktigt att berätta?

Inbjudan release
Recension i Föräldrakraft

Ett gott liv

Rapport från FUB

Om bostad och stöd i bostaden, nu och i framtiden, för personer med utvecklingsstörning.

Till rapporten i sin helhet

POMS-bladetPOMS-bladet RETRO

Nu finns årgångarna 1972 och framåt att läsa!

För alla intresserade medlemmar har vi ställt samman tidigare årgångar av POMS-bladet, ända från starten 1972 och framåt!

Tidigare årgångar av POMS-bladet hittar du här!

POMS på Facebook

Nu finns det en grupp på Facebook för psykologer som arbetar inom habiliteringsområdet. Gruppen är än så länge i startgroparna, men växer i en stadig takt. Tanken med gruppen är att skapa ett forum där vi kan samtala om aktuella frågor och funderingar, och utbyta tankar och tips. Välkommen att kontakta Therese Allvar på Facebook om du vill komma med i gruppen.

SBU utvärderar

Autismspektrumtillstånd - diagnostik och insatser, vårdens organisation och patientens delaktighet

Det finns inga studier som utvärderar hela den diagnostiska processen. Vi har därför utvärderat de diagnostiska instrument och skattningsformulär som används som verktyg i den diagnostiska processen i Sverige för att identifiera AST.

Hemsida med info

1177 ger råd om vård dygnet runt

Christina Renlund - prata med barn om funktionsnedsättning eller sjukdom

Det kan kännas svårt att veta hur och när man kan prata med barn om deras sjukdom eller funktionsnedsättning och också hur man pratar med deras syskon. Christina Renlund är psykolog och psykoterapeut med många års erfarenhet av arbete med barn och unga med kronisk sjukdom och funktionsnedsättning och deras familjer.

Besök 1177.se

Syskonkompetens

Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon

En mötesplats på nätet om hur det är att vara syskon till en syster eller bror med kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Webbplatsen är en del av projektet "Syskonkärlek eller i skuggan av ett syskon".

Till hemsidan

Rapport i pdf

Copyright © 2009 POMS /mbj  | E-post: poms@poms.nu – webmaster@poms.nu – pomsbladet@poms.nu